b3eaf5fc80f9f0dc2156a9bce6705fde0.gif
 
 
 
 
 
美容院に来てますaeb1704b0e4e56726960883077be766a0.gif
 
 
 
 
 
 
5eab48b990f10bdf09ed1074f5a322920.jpg
 
 
 
 
 
今日もいつものカラーとトリートメント6e47648c17450fe6bb11c9e8d86df54f0.gif
 
 
 
 
 
 
 
そして軽いヘッドスパもしてもらうので
 
 
 
 
 
 
 
毎回楽しみにしてるんだよね e38f053a97c49bb8d56e2c8ea25a997a0.gif
 
 
 
 
 
 
 
 
be326338625995a18aaa12d293e433fa0.jpg